Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Dla studentów

Asystenci dydaktyczni

Transport

Indywidualna Organizacja Studiów

Zmiana zasad uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych

Indywidualne lektoraty językowe

Zajęcia z W-F

Basen

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i oprogramowania wspomagającego

Miejsca specjalne w Domach Studenckich

Pomoc materialna

Erasmus

 

 

 

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych