Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Dla studentów

Uniwersytet Mikołaja Kopernika oferuje studentom i doktorantom z orzeczoną niepełnosprawnością lub problemami zdrowotnymi wsparcie w sferze:

Wnioski o wsparcie są każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.

Przewodnik dla studentów

Oferta podmiotów zewnętrznych:

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami