Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Indywidualne lektoraty językowe

Jeżeli niepełnosprawność studenta nie pozwala na jego udział w zajęciach w standardowym trybie dziekan, na wniosek zainteresowanego złożony nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem zajęć, podejmuje decyzję o zmianie zasad jego uczestnictwa w zajęciach polegającej na zorganizowaniu dla studenta indywidualnych lektoratów językowych.

 

<<<powrót

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych