Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Indywidualne lektoraty językowe

Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych w porozumieniu z Zespołem Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami oferuje indywidualne lektoraty językowe.

Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub przechodzisz przewlekłą chorobę, która utrudnia codzienne funkcjonowanie, możesz ubiegać się o zastąpienie przewidzianego w toku studiów lektoratu językowego lektoratem indywidualnym.

Jak ubiegać się o lektorat indywidualny?

  1. Zgłoś się osobiście do Zespołu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami o wydanie opinii na temat Twoich trudności akademickich. Na spotkanie przynieś dokumenty potwierdzające Twój stan zdrowia.
  2. Napisz podanie do dziekana wydziału, na którym studiujesz, z prośbą o przyznanie indywidualnych lektoratów językowych. Do podania dołącz opinię Zespołu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami. Do podania nie dołączaj informacji o swoim stanie zdrowia!

<<<powrót

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami