Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Psycholog

W roku akademickim 2020/2021 bezpłatne konsultacje psychologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika prowadzi:

 • dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca – pracownik UMK, specjalistka psychologii klinicznej

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach w środy i czwartki w godz. 17.00-20.00  proszone są o wcześniejszy kontakt SMS-owy lub mailowy w celu ustalenia terminu wizyty.

e-mail: BON_psycholog@umk.pl,

telefon: 502-695-564

 • mgr Barbara Lorek - specjalistka psychologii klinicznej

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach w piątki w godz. 9.00-19.00 proszone są o wcześniejszy kontakt SMS-owy w celu ustalenia terminu wizyty.

telefon: 662 030 772.

W treści SMS lub maila należy podać imię, nazwisko i swój statusu na Uczelni (student, doktorant lub pracownik UMK). Po wysłaniu e-maila lub wiadomości SMS prosimy czekać na kontakt ze strony psychologa w celu umówienia terminu konsultacji.

REGULAMIN KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH

 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zapewnia bezpłatne konsultacje psychologiczne skierowane do posiadających orzeczoną niepełnosprawność lub doświadczających przejściowych problemów natury psychicznej:
  • studentów UMK,
  • doktorantów UMK,
  • pracowników UMK.
 2. Podstawowym celem wsparcia jest pokonywanie barier wynikających ze stresu, stanów lękowych, problemów natury psychicznej, problemów osobistych, poczucia wykluczenia społecznego oraz trudności w komunikacji. Konsultacje służą także budowaniu motywacji, zarządzania czasem, radzeniu sobie w sytuacjach stresowych oraz w sytuacji nawarstwienia się zaległości.
 3. Wsparcie obejmuje także poszerzanie wiedzy całej społeczności akademickiej na temat komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami i problemami natury psychicznej.
 4. Korzystanie z pomocy psychologicznej jest dobrowolne.
 5. Konsultacje psychologiczne organizowane są przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych i prowadzone przez osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie psychologii klinicznej.
 6. Psycholog uprawniony jest do weryfikacji posiadania przez osobę zgłaszającą się na konsultacje statusu studenta, doktoranta lub pracownika UMK.
 7. Psycholog jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej i zachowania poufności informacji otrzymanych podczas konsultacji.
 8. Ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy:
  • występuje lub może wystąpić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa studenta, pracownika Uczelni lub innych osób,
  • zachowanie tajemnicy zawodowej może prowadzić do naruszenia prawa,
  • ujawnienie poufnych informacji innej osobie lub instytucji jest niezbędne w procesie terapii i/lub leczenia.
 9. Psycholog indywidualnie podejmuje decyzję o formach wsparcia - osobistej, mailowej lub telefonicznej.
 10. Psycholog ma prawo odmówić konsultacji w sytuacji, gdy osoba korzystająca z pomocy w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie podstawowe zasady zachowania.
 11. Psycholog może odmówić konsultacji, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające. W takiej sytuacji zobowiązany jest do zaproponowania innego terapeuty lub miejsca, w którym można uzyskać bezpłatną pomoc.

HARMONOGRAM

wrzesień 2021

01.09.2021 (środa), godz. 17.00-20.00

02.09.2021 (czwartek), godz. 17.00-20.00

03.09.2021 (piątek), godz. 9.00-19.00

08.09.2021 (środa), godz. 17.00-20.00

09.09.2021 (czwartek), godz. 17.00-20.00

10.09.2021 (piątek), godz. 9.00-19.00

15.09.2021 (środa), godz. 17.00-20.00

16.09.2021 (czwartek), godz. 17.00-20.00

17.09.2021 (piątek), godz. 9.00-19.00

22.09.2021 (środa), godz. 17.00-20.00

23.09.2021 (czwartek), godz. 17.00-20.00

24.09.2021 (piątek), godz. 9.00-19.00

29.09.2021 (środa), godz. 17.00-20.00

30.09.2021 (czwartek), godz. 17.00-20.00

październik 2021

01.10.2021 (piątek), godz. 9.00-19.00

06.10.2021 (środa), godz. 17.00-20.00

07.10.2021 (czwartek), godz. 17.00-20.00

08.10.2021 (piątek), godz. 9.00-19.00

13.10.2021 (środa), godz. 17.00-20.00

14.10.2021 (czwartek), godz. 17.00-20.00

15.10.2021 (piątek), godz. 9.00-19.00

20.10.2021(środa), godz. 17.00-20.00

21.10.2021 (czwartek), godz. 17.00-20.00

22.10.2021(piątek), godz. 9.00-19.00

27.10.2021 (środa), godz. 17.00-20.00

28.10.2021 (czwartek), godz. 17.00-20.00

29.10.2021(piątek), godz. 9.00-19.00

<<do góry

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych