Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne

Konsultacje psychiatryczne

Studenci, doktoranci i pracownicy UMK w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 14:00 w Centrum Zdrowia "Łaźnia Miejska" (Bydgoszcz, ul. ks. Skorupki 2) będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad psychiatrycznych. Kontakt telefoniczny do rejestracji: 500 305 485. Podczas rejestracji prosimy powołać się na status studenta/pracownika UMK. 

Konsultacje psychologiczne

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla studentów, doktorantów i pracowników UMK:

 • w poniedziałki w godz. 15:00-20.00 oraz w piątki w godz. 9.00-19.00 - mgr Barbara Lorek (telefon: 662 030 772)

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o wcześniejszy kontakt SMS-owy w celu ustalenia terminu wizyty. W treści SMS lub maila należy podać imię, nazwisko i swój statusu na Uczelni (student, doktorant lub pracownik UMK).  W przypadku studentów i doktorantów prosimy o podanie numeru indeksu i kierunku studiów. Po wysłaniu wiadomości SMS prosimy czekać na kontakt ze strony psychologa w celu umówienia terminu konsultacji.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie sms-owej.

REGULAMIN KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH

 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zapewnia bezpłatne konsultacje psychologiczne skierowane do posiadających orzeczoną niepełnosprawność lub doświadczających przejściowych problemów natury psychicznej:
  • studentów UMK,
  • doktorantów UMK,
  • pracowników UMK.
 2. Podstawowym celem wsparcia jest pokonywanie barier wynikających ze stresu, stanów lękowych, problemów natury psychicznej, problemów osobistych, poczucia wykluczenia społecznego oraz trudności w komunikacji. Konsultacje służą także budowaniu motywacji, zarządzania czasem, radzeniu sobie w sytuacjach stresowych oraz w sytuacji nawarstwienia się zaległości.
 3. Wsparcie obejmuje także poszerzanie wiedzy całej społeczności akademickiej na temat komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami i problemami natury psychicznej.
 4. Korzystanie z pomocy psychologicznej jest dobrowolne.
 5. Konsultacje psychologiczne organizowane są przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych i prowadzone przez osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie psychologii.
 6. Psycholog uprawniony jest do weryfikacji posiadania przez osobę zgłaszającą się na konsultacje statusu studenta, doktoranta lub pracownika UMK.
 7. Psycholog jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej i zachowania poufności informacji otrzymanych podczas konsultacji.
 8. Ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy:
  • występuje lub może wystąpić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa studenta, pracownika Uczelni lub innych osób,
  • zachowanie tajemnicy zawodowej może prowadzić do naruszenia prawa,
  • ujawnienie poufnych informacji innej osobie lub instytucji jest niezbędne w procesie terapii i/lub leczenia.
 9. Psycholog indywidualnie podejmuje decyzję o formach wsparcia - osobistej, mailowej lub telefonicznej.
 10. Psycholog ma prawo odmówić konsultacji w sytuacji, gdy osoba korzystająca z pomocy w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie podstawowe zasady zachowania.
 11. Psycholog może odmówić konsultacji, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające. W takiej sytuacji zobowiązany jest do zaproponowania innego terapeuty lub miejsca, w którym można uzyskać bezpłatną pomoc.

<<

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych