Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Pomoc psychologiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla studentów, doktorantów i pracowników UMK z kampusu toruńskiego oraz Collegium Medicum prowadzą:

 • w środy i czwartki w godz. 17.00-20.00 (Toruń) - dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca (telefon: 502-695-564) . Z uwagi na konflikt interesów studenci i pracownicy kierunku Architektura Informacji proszeni są o zapisy do Pani Barbary Lorek. 
 • w poniedziałki w godz. 15:00-20.00 (Bydgoszcz) oraz w piątki w godz. 9.00-19.00 ( Toruń) - mgr Barbara Lorek (telefon: 662 030 772)

Zgłoszenia na konsultacje przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie sms-owej.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o wcześniejszy kontakt SMS-owy w celu ustalenia terminu wizyty. W treści SMS lub maila należy podać imię, nazwisko i swój statusu na Uczelni (student, doktorant lub pracownik UMK).  W przypadku studentów i doktorantów prosimy o podanie numeru indeksu i kierunku studiów. Po wysłaniu wiadomości SMS prosimy czekać na kontakt ze strony psychologa w celu umówienia terminu konsultacji.

REGULAMIN KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH

 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zapewnia bezpłatne konsultacje psychologiczne skierowane do posiadających orzeczoną niepełnosprawność lub doświadczających przejściowych problemów natury psychicznej:
  • studentów UMK,
  • doktorantów UMK,
  • pracowników UMK.
 2. Podstawowym celem wsparcia jest pokonywanie barier wynikających ze stresu, stanów lękowych, problemów natury psychicznej, problemów osobistych, poczucia wykluczenia społecznego oraz trudności w komunikacji. Konsultacje służą także budowaniu motywacji, zarządzania czasem, radzeniu sobie w sytuacjach stresowych oraz w sytuacji nawarstwienia się zaległości.
 3. Wsparcie obejmuje także poszerzanie wiedzy całej społeczności akademickiej na temat komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami i problemami natury psychicznej.
 4. Korzystanie z pomocy psychologicznej jest dobrowolne.
 5. Konsultacje psychologiczne organizowane są przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych i prowadzone przez osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie psychologii.
 6. Psycholog uprawniony jest do weryfikacji posiadania przez osobę zgłaszającą się na konsultacje statusu studenta, doktoranta lub pracownika UMK.
 7. Psycholog jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej i zachowania poufności informacji otrzymanych podczas konsultacji.
 8. Ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy:
  • występuje lub może wystąpić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa studenta, pracownika Uczelni lub innych osób,
  • zachowanie tajemnicy zawodowej może prowadzić do naruszenia prawa,
  • ujawnienie poufnych informacji innej osobie lub instytucji jest niezbędne w procesie terapii i/lub leczenia.
 9. Psycholog indywidualnie podejmuje decyzję o formach wsparcia - osobistej, mailowej lub telefonicznej.
 10. Psycholog ma prawo odmówić konsultacji w sytuacji, gdy osoba korzystająca z pomocy w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie podstawowe zasady zachowania.
 11. Psycholog może odmówić konsultacji, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające. W takiej sytuacji zobowiązany jest do zaproponowania innego terapeuty lub miejsca, w którym można uzyskać bezpłatną pomoc.

<<wstecz

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych