Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Pomoc psychologiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla studentów, doktorantów i pracowników UMK z kampusu toruńskiego oraz Collegium Medicum prowadzą:

 • w środy i czwartki w godz. 17.00-20.00 (Toruń, Collegium Humanisticum ul. Bojarskiego 1 pok. C 2.10 lub Toruń, ul. Reja 25) - dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca (telefon: 502-695-564) . Z uwagi na konflikt interesów studenci i pracownicy kierunku Architektura Informacji proszeni są o zapisy do Pani Barbary Lorek. 
 • w poniedziałki w godz. 15:00-20.00 (Bydgoszcz, DS nr 3, pok. nr 8) oraz w czwartki w godz. 9.30-19.30 ( Toruń, ul. Reja 25) - mgr Barbara Lorek (telefon: 662 030 772)

Zgłoszenia na konsultacje przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie sms-owej.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o wcześniejszy kontakt SMS-owy w celu ustalenia terminu wizyty. W treści SMS należy podać imię, nazwisko i swój statusu na Uczelni (student, doktorant lub pracownik UMK).  W przypadku studentów i doktorantów prosimy o podanie numeru indeksu i kierunku studiów. Po wysłaniu wiadomości SMS prosimy czekać na kontakt ze strony psychologa w celu umówienia terminu konsultacji.

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
OFEROWANEJ PRZEZ UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

 1. Pomoc psychologiczna skierowana jest do:
  • studentów i doktorantów UMK w przypadku:
   • przewlekłej choroby lub niepełnosprawności;
   • trudności edukacyjnych, trudności interpersonalnych, radzenia sobie z emocjami i stresem;
   • problemów z adaptacją akademicką.
  • pracowników UMK w przypadku:
   • wspierania ich w pracy ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnościami i problemami sfery psychologicznej.
 2. Korzystanie z pomocy psychologicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczna oferowana jest w formie:
  • diagnozy trudności akademickich,
  • konsultacji psychologicznych.
 4. Podstawowym celem diagnoz jest wyjaśnienie trudności w funkcjonowaniu danej osoby w środowisku akademickim, tak aby można było zaproponować jej adekwatną pomoc. Natomiast celem konsultacji jest doraźne wsparcie studentów, doktorantów i pracowników UMK w sytuacjach trudnych.
 5. Konsultacje nie zastępują leczenia w poradni.
 6. Studenci i doktoranci UMK mają prawo w danym roku akademickim do maksymalnie 4 konsultacji psychologicznych i 2 diagnoz. O formach i ilościach konsultacji decyduje indywidualnie psycholog.
 7. Psycholog uprawniony jest do weryfikacji posiadania przez osobę zgłaszającą się na konsultacje statusu studenta, doktoranta lub pracownika UMK.
 8. Konsultacje psychologiczne prowadzone są przez osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie psychologii.
 9. Psycholog jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej i zachowania poufności informacji otrzymanych podczas konsultacji.
 10. Ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy:
  • występuje lub może wystąpić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa studenta, pracownika Uczelni lub innych osób,
  • zachowanie tajemnicy zawodowej może prowadzić do naruszenia prawa,
  • ujawnienie poufnych informacji innej osobie lub instytucji jest niezbędne w procesie terapii i/lub leczenia.
 11. Psycholog ma prawo odmówić konsultacji w sytuacji, gdy osoba korzystająca z pomocy jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub w sposób rażący narusza dobro osobiste psychologa lub łamie podstawowe zasady zachowania.

<<wstecz

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami