Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Asystenci dydaktyczni

Studenci, których charakter niepełnosprawności może powodować trudności w wywiązywaniu się z obowiązków akademickich mogą wnioskować o przydzielenie asystenta.

Do zadań asystenta dydaktycznego należy wsparcie studenta w czynnościach związanych z kształceniem na Uczelni, polegająca w szczególności na:

  • sporządzaniu notatek na zajęciach,
  • przygotowywaniu materiałów dydaktycznych w alternatywnej formie,
  • pomocy w sprawach organizacyjnych związanych z tokiem studiów;
  • pomocy w przemieszczaniu się po budynkach Uczelni lub pomiędzy nimi itp.

Zakres i formy wsparcia przez asystenta jest za każdym razem indywidualnie ustalany ze studentem. Pomoc asystenta jest bezpłatna.

Wniosek_o_przydzielenie_asystenta (DOC, 21KB)

Regulamin (DOC, 20KB)

<<<powrót

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami