Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Asystenci dydaktyczni

Studenci, których charakter niepełnosprawności może powodować trudności w wywiązywaniu się z obowiązków akademickich mogą wnioskować o przydzielenie asystenta. Jego podstawowym zadaniem jest wsparcie studenta w czynnościach związanych z kształceniem na Uczelni, np. pomoc studentowi w sporządzaniu notatek na zajęciach, pomoc w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych w alternatywnej formie, pomoc w korzystaniu z biblioteki, pomoc w przemieszczaniu się po budynkach Uczelni lub pomiędzy nimi itp. Zakres i formy wsparcia przez asystenta jest za każdym razem indywidualnie ustalany ze studentem. Pomoc asystenta jest bezpłatna.

 

<<<powrót

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych