Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Transport

UMK - bezpłatny przewóz

Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością mający problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą skorzystać z bezpłatnego przewozu organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika na zajęcia dydaktyczne, do biblioteki, lub na obowiązkowe praktyki itp. Osoby chcące skorzystać z usług przewozowych prosimy o kontakt z Zespołem Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

Wniosek o transport (DOC, 16KB)

Regulamin (DOC, 19KB)

MZK- przejazd środkami komunikacji miejskiej w Toruniu

W Toruniu osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunowie, a także osoby niewidome oraz ich opiekunowie są uprawnione do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z bezpłatnych przejazdów jest jeden z niżej wymienionych dokumentów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej:

  • legitymacja z wpisem właściwego organu o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub oryginał orzeczenia/ kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający,
  • oryginał/ kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez właściwe organy,
  • legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (obowiązkowy stopień niepełnosprawności) - oryginał orzeczenia/ odpis orzeczenia/ kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający, potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności

Zwolnienia i ulgi MZK

W Toruniu kursują w większości autobusy i tramwaje niskopodłogowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojazdy wysokopodłogowe są odpowiednio oznaczone na rozkładach jazdy określonych linii komunikacji miejskiej.

Rozkład jazdy MZK

 <<<powrót

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami