Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Przewodnik

Spis treści

 1. Rekrutacja
 2. Organizacja roku akademickiego
 3. Informacje dla studentów
 4. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
 5. Pomoc materialna
 6. Struktura organizacyjna uczelni
 7. Jednostki uczelni
 8. Uczelniana etykieta
 9. Zakwaterowanie
 10. Dojazd
 11. Wyżywienie
 12. Uwagi końcowe

Rekrutacja

Organizacja roku akademickiego

 • Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego (inauguracja)

Każdego roku rozpoczęcie roku akademickiego odbywa się uroczyście w budynku Auli UMK (Ogólnouczelniana inauguracja) oraz w budynkach wydziałowych (inauguracja wydziałowa). 

Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego odbywa się w pierwszych dniach października i jest transmitowana przez UMK TV. Dokładny termin uroczystości znajdziesz na stronie głównej UMK. Obecność na tej uroczystości nie jest obowiązkowa, ale warto wziąć w niej udział chociaż zdalnie.

Inauguracje wydziałowe - informacje o terminach uroczystości znajdziesz na stronach wydziałowych. Obecność na tej uroczystości studentów I roku jest obowiązkowa. Po inauguracji wydziałowej zostaną przekazane studentom ważne informacje, będzie także spotkanie z opiekunem roku, zostanie wybrany też starosta roku. Pamiętaj aby zapisać ważne informacje, mogą Ci się później przydać.

 • Kalendarium

Na początku każdego roku akademickiego Rektor ogłaszana kalendarz zajęć dydaktycznych. Podawane są tam terminy zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych, wakacji i dni wolnych od zajęć.

Organizacja roku akademickiego

Na uczelni mogą być wprowadzone także dodatkowe:

 • Godziny lub Dni Rektorskie. To czas wolny od nauki. Ogłaszane są przez Rektora i obowiązują na całej uczelni.
 • Godziny lub Dni Dziekańskie. To czas wolny od nauki na danym wydziale. Ogłaszane są przez Dziekana danego Wydziału i dotyczą jedynie zajęć odbywających się na danym wydziale.

Informacje dla studentów

 • Regulamin studiów

Regulamin Studiów jest to dokument opisujący prawa i obowiązki studentów, znajdziesz tam odpowiedzi na większość pytań związanych ze studiowaniem. Jeżeli potrzebujesz pomocy zgłoś się do dziekanatu swojego wydziału lub skontaktuj się z naszym biurem.

 • Konto mailowe

Każdy student musi posiadać konto mailowe na serwerze UMK. Za jego pomocą można  kontaktować się mailowo z pracownikami uczelni. Pamiętaj, maile wysłane przez studentów z kont prywatnych nie są zazwyczaj czytane przez pracowników UMK!

Instrukcja jak założyć konto na serwerze UMK.

 • USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studentów

USOS jest to system służący do zarządzania tokiem studiów, czyli odpowiednik Twojego dziennika elektronicznego w szkole średniej. Tutaj będziesz mógł złożyć ślubowanie, zapisać się na zajęcia, zobaczyć terminy zajęć i swoje oceny, złożyć podanie o stypendium itp. 

 • Ślubowanie

Każdy student I roku musi na początku października złożyć ślubowanie. Aby je złożyć należy po założeniu konta na serwerze uniwersyteckim UMK zalogować się na swoje konto w systemie USOS i  zaakceptować treść ślubowania.

Osoby, które nie złożą ślubowania będą skreślane z listy studentów!

 • Legitymacja studencka

Nie zgub jej! Legitymacja uprawnia Cię do zniżek ustawowych, za jej pomocą potwierdzisz, że jesteś studentem. Możesz także skorzystać z rabatów w placówkach usługowych oraz wypożyczyć książki z biblioteki UMK. 

Legitymacje wydawane są zazwyczaj w pierwszych tygodniach października, po złożeniu przez Ciebie ślubowania w systemie USOS.
Przed początkiem roku akademickiego sprawdź w systemie IRK status Twojego zdjęcia do legitymacji i opłaty za nią. Jeśli fotografia jest odrzucona, postępuj zgodnie z otrzymaną instrukcją.

 • mLegitymacja studencka

Chcesz mieć swoją legitymację studencką w telefonie? Pokazując ją na ekranie telefonu możesz potwierdzić, że jest się studentem, skorzystać z ulg. 

Możesz wystąpić o wydanie mLegitymacji za pomocą aplikacji USOS (zakładka Dla Studentów -> Moje studia -> mLegitymacja). Po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego włącz ją w usłudze mObywatel.

 • Szkolenie BHP

Wszyscy studenci pierwszego roku studiów obowiązkowo muszą zaliczyć szkolenie BHP. Na UMK szkolenie BHP odbywa się zdalnie za pomocą platformy Moodle, Na szkoleniu przekazywane są informacje z zakresu bezpieczeństwa, higieny i radzenia sobie z niebezpieczeństwem. Na końcu czeka Cię test. Do testu należy podejść do końca stycznia, inaczej nie zaliczysz kursu, co będzie skutkować niezaliczeniem roku.

Jeżeli z uwagi na problemy zdrowotne masz problem z zaliczeniem szkolenia zgłoś się do nas.

 • Szkolenie biblioteczne

Na większości wydziałów szkolenie biblioteczne nie jest obowiązkowe, ale warto dowiedzieć się jak korzystać z biblioteki. Kliknij na link i dowiedz się jak możesz korzystać z księgozbioru biblioteki.

 • Rejestracja na zajęcia dydaktyczne

Rejestracja na zajęcia przewidziane w ramach studiów odbywają się przez system USOS. Pamiętaj aby na początku każdego roku akademickiego zapisać się na zajęcia! Brak zapisania się na zajęcia uniemożliwi Tobie przystąpienie do egzaminów. Podczas zapisów obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

Uwaga: na niektórych kierunkach studenci I roku są zapisywani automatycznie na zajęcia przez dziekanat. Informację o terminach i sposobie rejestracji będą przekazane na inauguracji wydziałowej oraz będą dostępne na stronach danego wydziału.

Rejestracja na zajęcia - instrukcja (pdf, 807KB)

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy rejestracji zgłoś się do dziekanatu swojego wydziału lub do Zespołu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

 • Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

Są to zajęcia prowadzone w języku polskim lub w języku obcym, które umożliwiają studentom uzyskanie wiedzy z różnych dziedzin nie związanych bezpośrednio z tematyką realizowanych studiów, sprzyjają rozwojowi ogólnemu lub wzmacniają pozycję studenta na rynku pracy.  Zazwyczaj na pierwszym roku, nie ma potrzeby realizacji zajęć ogólnouczelnianych, ale odpowiednią liczbę punktów za zajęcia (ECTS) musisz zgromadzić w danym toku studiów.

Jak zapisać się na zajęcia? Znajdź w USOS interesujący Cię wykład ogólnouniwersytecki i zarejestruj się na niego, tak, jak na zwykły przedmiot. Tutaj też obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

Zobacz w planie studiów swojego kierunku, ile punktów ECTS musisz mieć. Pamiętaj, żeby ilość punktów ECTS wybranego przez Ciebie wykładu zgadzała się z ilością punktów ECTS, którą masz zapisaną w planie studiów przy wykładzie ogólnouniwersyteckim. W innym przypadku, będziesz musiał zrealizować jeszcze jeden (lub więcej) przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Oferta zajęć ogólnouniwersyteckich

 • Lektoraty językowe

Na większości kierunków nauka języków obcych (tzw. lektoraty) zaczyna się na drugim roku studiów licencjackich i jednolitych lub pierwszym roku studiów magisterskich. Na zajęcia rejestrujesz się w systemie USOS poprzez system rejestracji żetonowej. Wymaganym poziomem znajomości języka przed rozpoczęciem lektoratu na I stopniu studiów jest poziom B1 i poziom B2 (język specjalistyczny) na II stopniu studiów.

Uwaga: Aby zapisać się na te zajęcia na II roku musisz na I roku studiów wypełnić test diagnostyczny.

Informacja o zapisach na lektoraty

 • Zajęcia sportowe w ramach w-f

Na większości kierunków zajęcia są obowiązkowe na drugim roku studiów licencjackich i jednolitych. Na II roku studiów będziesz mógł wybrać zajęcia z szerokiej oferty uczelni. A co można wybrać na WF? Każdy znajdzie coś dla siebie: pilates, piłka nożna, fitness, zumba, nordic-walking, aikido, tenis stołowy i wiele, wiele więcej! Rejestrujemy się tylko na jedne zajęcia, zazwyczaj o 12:00. Ale czekamy już wcześniej, ponieważ tutaj rządzi zasada kto pierwszy, ten lepszy!

Dla studentów, których stan zdrowa nie pozwala na udział w standardowych zajęciach mamy dostosowane zajęcia w-f.

Zapisy na w-f

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest uczelnią otwartą dla studentów ze szczególnymi potrzebami. Corocznie na naszej uczelni studiuje około 500 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Jeżeli potrzebujesz wsparcia skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami. Zajmujemy się wspieraniem osób z problemami zdrowotnymi podczas rekrutacji, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej oraz zwiększaniem dostępności uczelni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Zapoznaj się z naszą ofertą.

Pomoc materialna

Struktura organizacyjna uczelni

Rektor

Osoba stojąca na czele Uniwersytetu i sprawująca nad nią władzę. Oficjalny tytuł stosowany wobec Rektora to "Jego Magnificencjo". Rektor wybierany jest co cztery lata.

Rektor posiada kilku zastępców (Prorektorów).

Do danego Prorektora zwracamy się, jeżeli chcemy się odwołać od decyzji Dziekana lub Kierownika danej jednostki. 

Pełnomocnicy Rektora

Osoby powołane przez Rektora. Możesz się do nich zwrócić bezpośrednio np.: w sprawie naruszenia zasad równości, bezpieczeństwa oraz poprosić o pomocy w mediacji.

Zakres zadań Pełnomocników Rektora.

Kanclerz

Kieruje, z upoważnienia rektora, administracją i gospodarką Uczelni. Kanclerz posiada zastępców.

Władze administracyjne uczelni.

Rektorat

Miejsce urzędowania najwyższych władz uczelni (Rektora, Kanclerza) i administracji uczelnianej. Rektorat naszej uczelni znajduje się w Toruniu przy ulicy Gagarina 11.

Dziekan

Osoba stająca na czele danego Wydziału. Dziekan ma kilku zastępców (Prodziekanów). Biuro Dziekana znajduje się na danym wydziale. Do Prodziekana ds. Studenckich możesz złożyć podanie o szczególne rozwiązania dotyczące studiowania (np: wydłużenie czasu egzaminu, udzielenie urlopu dziekańskiego). Aby odwołać się od decyzji dziekana możesz złożyć pismo do Prorektora ds. Studenckich. 

Dziekanat

Dziekanat pełni funkcję sekretariatu. Każdy wydział ma swój osobny dziekanat. Poszczególni pracownicy dziekanatów obsługują studentów konkretnego kierunku lub roku. Zobacz na stronach Twojego wydziału (najczęściej w zakładce studenci), jaka osoba z dziekanatu jest przydzielona do obsługi Twojego kierunku.

Każdy dziekanat ma swoje godziny dyżurowania, sprawdź je przed przyjściem. Poza godzinami pracy z pracownikami dziekanatów możesz kontaktować się drogą mailową.  

 Opiekun roku

Pracownik uczelni wyznaczony przez Dziekana do kontaktów pomiędzy pracownikami uczelni a studentami konkretnego kierunku i roku lub starostą roku. Kontroluje wypełnianie obowiązków przez starostę roku.

Starosta roku

Reprezentant danego kierunku, którego zadaniem jest przekazywanie próśb lub problemów danej grupy pracownikom Uczelni.

Samorząd Studencki

Reprezentacja studentów walcząca o ich interesy. Biuro Samorządu znajduje się na parterze Domu Studenckiego nr. 9.

Jednostki uczelni

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Jednostka zajmująca się wspieraniem osób z problemami zdrowotnymi podczas rekrutacji, kształcenia i prowadzenia działalności naukowe oraz zwiększaniem dostępności uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoś się do nas jeżeli z uwagi na swój stan zdrowia potrzebujesz wsparcia w rekrutacji lub kształceniu.

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Jednostka zajmująca się m.in. organizowaniem rekrutacji, koordynacją pomocy materialnej dla studentów i opracowaniem wzorów decyzji związanych ze studiami.

Biblioteka

Na Uczelni znajdują się biblioteki wydziałowe oraz Biblioteka Uniwersytecka (główna). Biblioteki wydziałowe znajdują się w budynkach wydziałów. Biblioteka Uniwersytecka znajduje się w osobnym budynku na kampusie na Bielanach.

W Bibliotece Głównej zamówione książki możesz odebrać na 1 piętrze po pokonaniu pierwszych schodków lub skorzystaniu z platformy schodowej. Na 2 piętrze możesz korzystać z "wolnego dostępu", czyli sam poszukać książek na półkach i skorzystać z nich na miejscu lub wypożyczyć do domu. Uwaga: z książek, które posiadają czerwoną opaskę na grzbiecie możesz korzystać tylko w bibliotece. 

W zasobach biblioteki znajdziesz nie tylko pozycje, które mogą być Tobie przydatne w trakcie studiów, ale również poradniki, kryminały, science-fiction, komedie, romanse, książki dla dzieci.

Dział Domów Studenckich i Akademickich

Jednostka sprawująca nadzór nad Domami Studenckimi i Akademickimi.

Biuro Karier

Jednostka zajmująca się pomocą studentom i absolwentom Uniwersytetu w planowaniu ścieżek kariery zawodowej. Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w zakresie pośrednictwa pracy, praktyk, staży czy jeszcze szerszym rozwojem kompetencji to w Biurze Karier znajdziesz niezbędną pomoc w tym zakresie.

Uczelniana etykieta

 • Jak zwracać się do wykładowców?

Na Uniwersytecie obowiązują pewne zasady zwracania się do wykładowców. Jak nie popełnić gafy i nie zmniejszyć rangi któregoś z Twoich prowadzących? Zajęcia prowadzone są przez magistrów, doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Zobacz w USOSie (poprzez wyszukiwarkę w katalogu albo przez plan Twoich zajęć) jaki tytuł/stopień naukowy ma dany wykładowca. Pamiętaj, że do doktora habilitowanego zwracamy się "Profesorze".

 • Jak pisać maile do pracowników UMK?

Jak zacząć? Przede wszystkim, nie używaj zwrotu 'Witam"! Najlepiej tak: "Szanowny Panie Magistrze/Doktorze/Profesorze" lub "Szanowna Pani Magister/Doktor/Profesor" i dalej, od następnej linijki z małej litery zacznij pisać o swojej sprawie.

Na końcu napisz np.: "Z poważaniem" i podpisz się imieniem i nazwiskiem, podaj także numer indeksu oraz kierunek i rok studiów.

 • Jak napisać podanie do prodziekana/dziekana?

Przede wszystkim zobacz na stronie własnego wydziału, czy nie ma tam gotowych druków podań. Przykładowe strony z gotowymi szablonami:

Wydział Chemii

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Sztuk Pięknych

Jeżeli nic nie znalazłeś, to skorzystaj z druków innych wydziałów. Pamiętaj tylko o zmianie danych dziekana.

 • Jak napisać pismo/podanie?

Po prawej stronie napisz miejscowość i datę, po lewej umieść swoje dane (imię, nazwisko, wydział, rok studiów, numer indeksu).

Potem od następnej linijki od środka zaadresuj, do kogo ma być skierowane pismo. Pamiętaj o tytułach naukowych. 

Niżej od lewej strony napisz "Szanowny Panie Dziekanie/Rektorze", "Szanowna Pani Dziekan/Rektor". Potem od następnej linijki z małej litery zacznij pisać o swojej sprawie. Możesz użyć zwrotu "zwracam się z prośbą o ...". Na końcu napisz np.: "Z poważaniem" i podpisz się imieniem i nazwiskiem.

Przykładowe pismo:


Toruń, dnia 01.10.2023r.

Jan Kowalski
Wydział Chemii
II rok
ind. 123456

                                                Sz.P.
                                                prof. dr hab. Beata Przyborowska
                                                Prorektor ds. Studenckich

Szanowna Pani Rektor,
zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ........

Z poważaniem

.................................


 • Jak poszukać kontaktu do wykładowcy?

Oczywiście w USOSie – każdy pracownik wydziału i każdy student posiada tam swój „profil”, w którym znajdziesz informacje kontaktowe oraz daty dyżurów. Zaloguj się do systemu i w katalogu wpisz imię i nazwisko pracownika, którego szukasz. 

 • Jak poszukać kontaktu do pracowników UMK?

Możesz znaleźć pracownika poprzez stronę internetową jednostki, wydziału, instytutu. Poszukaj w zakładce "kontakt" lub "pracownicy". Możesz też po prostu wpisać imię i nazwisko pracownika w wyszukiwarce np: google. Dodaj tylko na końcu "UMK" np: "Katarzyna Makowska UMK".

Zakwaterowanie

 • Akademiki

Aby zamieszkać w akademiku trzeba mieszkać w miejscowości, z której dojazd uniemożliwia sprawne docieranie na zajęcia uniwersyteckie (jest daleko, słabo kursują autobusy/pociągi, lub stan zdrowia studenta nie pozwala na podróż itp.). 

Uczelnia posiada 11 akademików. Możesz wybrać akademik w centrum miasta lub na kampusie na Bielanach. Przy wyborze akademika pamiętaj, że będziesz musiał często przebywać na swoim wydziale. Rozmieszczenie akademików możesz sprawdzić na mapie kampusu.

Wolne miejsca w akademikach możesz sprawdzić na stronie Domów Studenckich

Na kampusie Bielany znajdują się akademiki numer 7,8,9,10,11 i 12.

W centrum (blisko wydziałów Fizyki, Matematyki i Humanistycznego) znajdują się akademiki numer 1,2,3,5 i 6.

UMK oferuje pokoje jedno-, dwu - i trzyosobowe. Studenci ze znaczną lub krępującą niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pokój jednoosobowy w wybranym przez siebie akademiku.

Studenci poruszający się na wózku mogą ubiegać się o miejsce specjalne w Domu Studenckim numer 11 lub 9. Akademiki te mają przystosowane podjazdy i łazienki.

 • Prywatne kwatery

Przykładowe strony z ogłoszenia o wynajmie pokojów dla studentów:

Dojazd

Informację o lokalizacji parkingów znajdziesz na stronie z deklaracją dostępności. Na parkingach należących do uczelni są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Łatwo je znajdziesz, ponieważ są oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. Największy parking znajduje się przed budynkiem Rektoratu oraz na ulicy Lwowskiej. Parkingi przed budynkami uczelni, za wyjątkiem położonych na Starym Mieście, są bezpłatne.

Uwaga: Możesz wjechać i parkować na ulicy Olszewskiego (ulica przy akademikach) tylko za zgodą Kanclerza. Aby otrzymać pozwolenie zgłoś się do Samorządu Studenckiego.

Wyżywienie

Większość wydziałów ma swoje bary, w których kupisz napoje, kanapki, coś słodkiego lub obiad. Baru nie ma na Wydziale Prawa i Administracji, w Rektoracie, w Uniwersyteckim Centrum Języków Obcych i w Akademikach. Jeżeli na Twoim Wydziale nie ma baru lub oferta Ci nie odpowiada, idź do innego budynku uczelni lub do Biblioteki Głównej do Baru Adaś.

Obok głównego kampusu znajduje się np.: Widelec, Manekin.

Uwagi końcowe

Nie znalazłeś jakiejś informacji? Napisz na adres katarzyna.makowska@umk.pl czego brakuje w przewodniku.

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami