Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Indywidualna Organizacja Studiów

Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub problemy zdrowotne, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, możesz ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów.

W ramach IOS, zgodnie z § 43a Regulaminu studiów, możesz wnioskować o:

 • zmianę trybu odbywania zajęć polegającą na:
  • włączeniu do udziału w zajęciach np: asystentów lub tłumaczy języka migowego;
  • umożliwieniu nagrywania zajęć (wyłącznie na użytek osobisty);
  • dostosowaniu materiałów dydaktycznych;
  • zmianę formy sprawdzania wiedzy w trakcie zajęć (z ustnej na pisemną i odwrotnie);
  • udziału w zajęciach w trybie indywidualnym (co nie oznacza, że przestaniesz chodzić na zajęcia a one się "same zaliczą");
  • zmianę miejsca odbywania zajęć
 • zmianę zasad egzaminów i zaliczeń polegającą na:
  • wydłużeniu czasu trwania egzaminu lub zaliczenia;
  • włączeniu do egzaminu lub zaliczenia asystentów przydzielonych przez Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami;
  • umożliwieniu zastosowania urządzeń takich komputery, urządzenia udźwiękawiające;
  • przygotowaniu materiałów egzaminacyjnych lub dydaktycznych w dostosowanej formie (np: w powiększonym druku)
  • zmianie formy egzaminu lub zaliczenia z pisemnej na ustną i odwrotnie;
  • przeprowadzeniu egzaminu lub zaliczenia w trybie indywidualnym;
  • zmianie miejsca przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia.

Jak ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów?

 1. Zgłoś się osobiście do Zespołu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami o wydanie opinii na temat Twoich trudności akademickich. Na spotkanie przynieś dokumenty potwierdzające Twój stan zdrowia np: orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Napisz podanie do dziekana wydziału, na którym studiujesz, z prośbą o przyznanie IOS. Do podania dołącz opinię Zespołu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami. Do podania nie dołączaj informacji o swoim stanie zdrowia!
 3. Wzory podań możesz znaleźć na stronie swojego wydziału w zakładce "wzory dokumentów"
 4. Po uzyskaniu zgody dziekana uzupełnij tabelkę dołączoną do wniosku i ustal z prowadzącymi zasady odbywania i zaliczania zajęć.
 5. Dostarcz uzupełnioną tabelkę do dziekanatu w ciągu 14 dni od przyznania IOS.

Uwaga: 

 • Indywidualna Organizacja Studiów nie zwalnia z obowiązku zaliczania przedmiotów przewidzianych planem studiów.
 • Dziekan wyraża zgodę na IOS, ale to Ty musisz ustalić z prowadzącymi na czym ma polegać dostosowanie Twoich zajęć i egzaminów. Jeżeli nie ustalisz tego, to jesteś zobowiązany do chodzenia na zajęcia lub zaliczenia egzaminów w standardowym trybie.

 <<<powrót

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami