Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Wsparcie edukacyjne

Nie radzisz sobie na zajęciach?

Nie możesz zmotywować się do napisania pracy licencjackiej, magisterskiej?

Chcesz lepiej zarządzać swoim czasem?

Wyślij maila na adres: alina@reaktywacje.com

wniosek o udzielenie wsparcia (DOC, 20KB)

Z nami nauczysz się:

 • jak wzbudzić swoją motywację do pracy,
 • jak rozwinąć swoje kompetencje społeczne,
 • jak lepiej zarządzać czasem,
 • jak rozwijać swoje mocne strony,
 • jak radzić sobie w różnych sytuacjach na uczelni.

 

REGULAMIN WSPARCIA EDUKACYJNEGO

 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zapewnia bezpłatne indywidualne sesje wsparcia edukacyjnego.
 2. Sesje skierowane są do studentów UMK, których trudności w radzeniu sobie z sytuacjami edukacyjnymi wynikają:
  • z niepełnosprawności,
  • z problemów zdrowotnych,
  • ze specyficznych trudności w uczeniu się.
 3. Celem udzielanego wsparcia edukacyjnego jest praca na zasobach studenta, rozwoju jego kompetencji społecznych i osobowościowych, nauka nowych strategii radzenia sobie w sytuacjach edukacyjnych i społecznych, przezwyciężania demotywacji i wzbudzania motywacji wewnętrznej do pracy umysłowej, rozwiązywania problemów na bazie ustalanych priorytetów, nauki planowania, zarządzania czasem i organizacji pracy, konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, jak również umiejętności koncentrowania się na swoich mocnych stronach i znalezienia zgodnych z nimi obszarów rozwoju osobistego.
 4. Metody pracy wykorzystywane w trakcie sesji są dostosowywane do sytuacji i potrzeb studenta. Należą do nich: psychoedukacja, warsztaty kompetencji, trening umiejętności społecznych, wybrane techniki coachingowe itp.
 5. Przyznanie wsparcia następuje na wniosek studenta złożony do Zespołu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.
 6. Indywidualne sesje wsparcia edukacyjnego odbywają się stacjonarnie i trwają 60 minut. W wyjątkowych przypadkach możliwe są sesje on-line z wykorzystaniem platformy TEAMS.
 7. Sesje odbywają się z zachowaniem poufności informacji.

Notatka o prowadzącej

 Zdjęcie portretowe dr Aliny Matlakiewiczdr Alina Matlakiewicz – łączę w sobie pasję świetnie ocenianego wykładowcy, psychologa biznesu, andragoga, certyfikowanego coacha z praktykiem biznesu. Potrafię pomagać osobom mającym trudności w radzeniu sobie z sytuacjami edukacyjnymi, które wynikają z nieumiejętności planowania i organizowania pracy, demotywacji czy specyficznych trudności w uczeniu się. Pracuję również z osobami nad rozwijaniem ich kompetencji społecznych, osobowościowych i zarządczych (także w j. angielskim). Mam doświadczenie w pracy jako promotor prac licencjackich i magisterskich. Duży wpływ wywarło na mnie kilkumiesięczne stypendium w Wielkiej Brytanii, na Uniwersytecie Londyńskim, a także w Leeds, Coventry i Guildford. Przez kilka lat współpracowałam z National Consortium of Colleges NCC w Wielkiej Brytanii – organizującej z pracodawcami kształcenie dorosłych w miejscu pracy. Sama stale się dokształcam. Jestem w trakcie 4-letniego superwizowanego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w szkole Crescentia. Odbyłam staże z psychoterapii na oddziałach: Klinicznym Psychiatrii Młodzieży oraz Psychiatrycznym Żeńskim w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, a biznesowe w CIECH SODA Polska S.A. oraz Apator S.A. Posiadam certyfikat Racjonalnej Terapii Zachowania, społecznej odpowiedzialności biznesu CSR, pełnomocnika i auditora wewnętrznego ISO, moderatora Design Thinkingu.

<<<powrót

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami