Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Asystent Studenta z ASD

Jesteś studentem neuronietypowym i potrzebujesz wsparcia?

Wśród Twoich kolegów i koleżanek jest osoba, która ma problemy związane z neuronietypowością?
Chcesz włączyć się w działania na rzecz wsparcia osób ze spektrum autyzmu?

Chcesz zwiększyć swoją świadomość na temat osób z ASD?

Skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

Osobom ze spektrum autyzmu oferujemy pomoc asystenta w:

 • komunikacji z wykładowcami i pracownikami administracyjnymi uczelni,
 • dostosowaniu formy zajęć lub zaliczeń/egzaminów do swoich potrzeb,
 • orientacji przestrzennej na terenie Uczelni,
 • zrozumieniu funkcjonowania Uczelni,
 • wypełnianiu dokumentacji wymaganej do otrzymania danej formy wsparcia,
 • planowaniu i organizacji zadań w toku studiowania.  

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Wspieramy osoby kształcące się, prowadzące badania oraz planujące podjęcie studiów na naszej uczelni. Nie musisz mieć orzeczenia o niepełnosprawności aby skorzystać z naszej pomocy. Jednakże pewne formy pomocy są dostępne tylko dla studentów z ważnym orzeczeniem (np. stypendia dla osób z niepełnosprawnościami).

Jak uzyskać pomoc?

 1. Zgłoś się do Zespołu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami. Na spotkanie nie musisz się umawiać.
 2. Przynieś ze sobą dokumenty poświadczające diagnozę (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o diagnozie lub zaświadczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej).
 3. Udzielamy wsparcia także osobom, które nie posiadają diagnozy, jednakże rozważ zgłoszenie się do poradni zdrowia psychicznego. Uzyskasz tam fachową pomoc, wsparcie oraz potwierdzenie diagnozy. Pamiętaj, że niektóre formy pomocy są dostępne tylko dla studentów z ważnym orzeczeniem lub zaświadczeniem.
 4. Na spotkaniu pomożemy Ci ustalić jakie formy wsparcia oferowane przez Uczelnię będą dla Ciebie najbardziej odpowiednie oraz wesprzemy Ciebie w odnalezieniu się w społeczności akademickiej.
 5. Jeśli będzie to konieczne, pomożemy Ci wypełnić dokumentację wymaganą do otrzymania danej formy wsparcia.
 6. Po spotkaniu możemy wystawić opinię o Twoich trudnościach akademickich oraz formach wsparcia, o które możesz się ubiegać. Opinia jest przekazywana tylko i wyłącznie Tobie i to Ty decydujesz komu ją pokażesz.

Pamiętaj:

 1. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stanowią coraz liczniejszą grupę wśród studentów, także na naszej Uczelni.
 2. Studia to nowe, trudne wyzwanie dla każdej osoby studiującej. Jednym ze stojących przed nią wyzwań jest zrozumienie tradycyjnego systemu uniwersyteckiego znacznie różniącego się od kształcenia w szkołach średnich. To również zmiana otoczenia oraz konieczność dostosowania się do niepisanych zasad rządzących okresem studiowania.
 3. Wsparcie, jakie możesz otrzymać od Uczelni, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.
 4. To Ty decydujesz komu udzielisz informację o  swojej diagnozie.

Przydatne materiały:

Przewodnik o ASD (pdf, 1MB)

Przewodnik dla studentów

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami