Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Pomoc materialna

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studenci z niepełnosprawnością mogą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika korzystać z następujących form pomocy materialnej:

  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • stypendium socjalnego
  • zapomogi

Informacje o zasadach przyznawania pomocy dostępne są na stronie stypendia.umk

PFRON - "Aktywny samorząd"

Zachęcamy do skorzystania z programu "Aktywny samorząd".  Program składa się z trzech Modułów:

  • Moduł I - dofinansowanie działań likwidujących bariery: transportową, w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu, a także dofinansowanie opieki nad osobą zależną.
  • Moduł II - dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
  • Moduł III - finansowanie kosztów szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych w zakresie problematyki niepełnosprawności.

Wnioski w ramach Modułu I należy składać do 31 sierpnia danego roku, zaś w Module II w dwóch turach: I tura do 31 marca i II tura do 10 października danego roku realizacji programu.

Więcej informacji o programie

 <<<powrót

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami