Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Informacje dla Pracodawców

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych wraz z Biurem Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika serdecznie zapraszają do współpracy w drugiej edycji projektu pn. „GRASZ W STAŻ – PRACĘ MASZ! Edycja II”. Projekt realizowany jest od  01.12.2019 do 30.09.2023 w ramach pilotażowego programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 48 uczestników, zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego i w efekcie uzyskanie zatrudnienia na okres minimum 6 miesięcy.

Projekt jest skierowany do osób, które:

  • posiadają aktualne orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne orzeczenie) 
  • są zawodowo nieaktywne 
  • studiują na ostatnim roku studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich lub podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika lub ukończyły dowolne studia w ciągu ostatnich 60 miesięcy 

Korzyści dla pracodawcy:

  • brak kosztów związanych z wypłatą stażyście wynagrodzenia za jego pracę – tym zajmuje się organizator stażu,
  • brak konieczności obsługi księgowo-kadrowej stażysty - tym zajmuje się organizator stażu,
  • okres stażu można wykorzystać, aby przeszkolić stażystę do pracy na danym stanowisku, zaś po zakończeniu stażu zatrudnić go na nim,
  • okres stażu to doskonały sposób, aby sprawdzić, czy dany stażysta sprawdzi się jako potencjalny pracownik.

 REGULAMIN PROJEKTU (pdf, 326KB)

 Wzór umowy:

Umowa trójstronna o staż (5).docx (319KB)

Załącznik 1 - Program stażu.docx (387KB)

Załącznik 2 - Dziennik stażu.docx (339KB)

Załącznik 3 - Lista obecności Stażysty.docx (341KB)

Załącznik 4 - Zaświadczenie o odbyciu stażu.docx (379KB)

Załącznik 5 - Opinia o Stażyście.docx (380KB)

Załącznik 6 - Zaświadczenie o zatrudnieniu.docx (386KB) - opcjonalnie

Kontakt: 

Koordynator Projektu

Sławomir Rylich

mail: BON@umk.pl

telefon: (56) 611 49 83

 

Kierownik Biura Karier

Ewa Banaszak

mail: Ewa.Banaszak@umk.pl
tel. (56) 611 47 71

logo umk.jpgLogo PFRON (czerwony tulipan podparty przez patyk)

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami