Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

O nas

Informacja w tekście łatwym do czytania ETR

Naszym celem jest:

  • wspieranie osób z problemami zdrowotnymi podczas rekrutacji, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej;
  • zwiększanie dostępności uczelni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wsparcie skierowane jest do:

  • kandydatów na studia,
  • studentów,
  • doktorantów,
  • pracowników naukowych,

których stan zdrowia utrudnia dostęp do oferty Uniwersytetu.

Źródła finansowania:

  • środki własne Uczelni,
  • dotacja z z budżetu państwa
Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami