Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Co robimy?

2024r.

 • Przygotowanie wniosku na dofinansowanie budowy windy na Wydziale Sztuk Pięknych
 • Naniesienie uwag do projektu na modernizacje dwóch wind na Wydziale Chemii
 • Konsultacje w sprawie poprawy dostępności ruin zamku krzyżackiego (dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej)
 • Przygotowanie wniosku do projektu "Uczelnia dostępna"
 • Dostosowanie laboratoriów na Wydziale Chemii do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Zakup 6 monitorów interaktywnych do Uczelnianego Centrum Języków Obcych 
 • Wsparcie studentów w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie do edukacji (PFRON)
 • Wsparcie studentów w wypełnianiu wniosków o stypendium dla osób z niepełnosprawnością (160 osób)
 • Przygotowanie oferty szkoleń z języka migowego dla społeczności akademickiej

2023r.

 • Naniesienie uwag do projektu na modernizacje obiektów KOI
 • Naniesienie uwag do projektu na dostosowanie nowych pomieszczeń jednostki
 • Konsultacje w sprawie modernizacji sali wykładowej na Wydziale Prawa i Administracji
 • Wsparcie studentów w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie do edukacji z PFRON
 • Wsparcie studentów w wypełnianiu wniosków o stypendium dla osób z niepełnosprawnością
 • Przeszkolenie 301 osób z tematyki niepełnosprawności
 • Przygotowanie oferty szkoleń z języka migowego dla społeczności akademickiej
 • Organizacja Kujawsko-Pomorskich Mistrzostw w Bocci - relacja z wydarzenia
   

2022r.

 • Naniesienie uwag do projektu na modernizacje obiektów KOI
 • Naniesienie uwag do projektu na modernizacje obiektów ośrodka wczasowego w Bachotku
 • Przygotowanie wniosku na dofinansowanie budowy windy na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Konsultacje w sprawie modernizacji budynku Toruńskiej Agendy Kulturalnej
 • Wsparcie studentów w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie do edukacji z PFRON 
 • Przeszkolenie 350 osób z tematyki niepełnosprawności 

Projekty, w których braliśmy udział

1. Grasz w staż - pracę masz!

Projekt realizowany od  01.12.2019 do 30.09.2023 w ramach pilotażowego programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych 48 uczestników, zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego i w efekcie uzyskanie zatrudnienia na okres minimum 6 miesięcy.

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami