Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Grasz w staż - pracę masz

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych wraz z Biurem Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu pn. „GRASZ W STAŻ – PRACĘ MASZ! Edycja II”. Projekt realizowany jest od  01.12.2019 do 30.09.2023 w ramach pilotażowego programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 48 uczestników, zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego i w efekcie uzyskanie zatrudnienia na okres minimum 6 miesięcy.

Działania wspierające oferowane w ramach projektu będą obejmowały:

  • zindywidualizowane zaplanowanie i wdrożenie ścieżki kariery, realizowane przez doświadczoną kadrę specjalistów w zakresie planowania kariery,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych dzięki szkoleniom i kursom zawodowym i specjalizacyjnym,
  • zdobycie doświadczenia zawodowego dzięki płatnym 3-miesięcznym stażom u potencjalnych pracodawców,
  • likwidację barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i w dostępie do informacji,
  • wsparcie trenera pracy przed podjęciem stażu oraz podczas odbywania stażu,
  • dodatek motywacyjny dla osób ponoszących dodatkowe koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i inne.

Informacje dla kandydatów

Informacje dla pracodawców

Finansowanie:

Dofinansowano ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Pilotażowy program "ABSOLWENT"

dofinansowanie: 691 724,81

całkowita wartość: 728 131,38

Graficzne przedstawienie danych o projekcie

 

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami