Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Pies asystujący

Pies asystujący ułatwia osobie z niepełnosprawnością sprawne poruszanie się, daje poczucie bezpieczeństwa, stwarza możliwość większej aktywności i niezależności oraz zapewnia wsparcie w codziennym życiu.

Psem asystującym jest posiadający certyfikat potwierdzający status psa asystującego:

  • pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej – dający osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę.
  • pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo – asystujący osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku. Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu.
  • pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej – asystujący osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu.
  • pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca) – wyczuwający nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reagujący na atak choroby.

Pies asystujący osobie z niepełnosprawnością oraz pies szkolony na psa asystującego osobie z niepełnosprawnością zgodnie ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma prawo wstępu do każdego obiektu użyteczności publicznej.

Osoba z niepełnosprawnością jest zobowiązana do wyposażenie psa asystującego w uprząż z napisem „pies asystujący” oraz posiadania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Trener psa asystującego jest zobowiązany do wyposażenia psa w uprząż z napisem „Pies asystujący w trakcie szkolenia” oraz posiadania zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących.

Opiekun psa asystującego nie jest zobowiązany do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia psa na smyczy.

Odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez psa asystującego bądź psa w trakcie szkolenia ponosi opiekun psa.

Informacje dodatkowe

Szkolenie psa asystującego trwa około dwóch lat i kosztuje 30 tys. złotych.

W Polsce jest tylko około 150 takich psów.

JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ W TOWARZYSTWIE PSA ASYSTUJĄCEGO

  1. Jeżeli pies asystujący podejdzie do Ciebie bez opiekuna - idź za nim! Taki zachowanie psa oznacza, że jego opiekun potrzebuje Twojej pomocy!
  2. Nie głaszcz psa asystującego nawet gdy odpoczywa.
  3. Nie rozpraszaj, gdy pełni on funkcję opiekuna.
  4. Nie karm. Zapyta o pozwolenie opiekuna, jeżeli chcesz podać psu wodę.
  5. Nie obawiaj się. Psy asystujące są przeszkolone do obcowania wśród ludzi i innych zwierząt. Wiedzą jakie zachowania są dozwolone, a jakie niedopuszczalne.

<<<powrót

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami