Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Kurs PJM dla Pracowników UMK

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami oraz CODA BEATA GŁUCHOWICZ-MARCINKOWSKA zapraszają wszystkich zainteresowanych pracowników UMK na szkolenie z Polskiego Języka Migowego. 

Szkolenie prowadzi Pani Beata Głuchowicz-Marcinkowska. 

Realizacje piosenek w języku migowym kursantów z UMK można zobaczyć pod poniższym linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=bY5Y4m5XHMQ

Istnieje możliwość indywidualnego dofinansowania z PFRON-u (do 95% kwoty kursu)!

W przypadku osób, które będą uczestniczyły w kursie w godzinach pracy proszę przed wypełnieniem wniosku o uzyskanie zgody przełożonego.

„Polski język migowy” poziom A1 (pracownicy)

 • Planowany termin kursu: 11.06.2024 – 30.07.2024 (2 razy w tygodniu)
 • Miejsce: online lub kampus toruński
 • Harmonogram (pdf, 135KB)
 • Program szkolenia (pdf, 140 KB)
 • Cena kursu od jednego uczestnika:
  • bez dofinansowania - 1.100 zł,
  • z dofinansowaniem PFRON -  110zł (dla wszystkich) lub 55 zł (dla osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem "L"). 

„Polski język migowy” poziom A2 (pracownicy)

 • Kurs dla pracowników, którzy ukończyli poziom A1. Są jeszcze wolne miejsca.
 • Termin: 01.02.2024 – 24.05.2024 (1 raz w tygodniu)
 • Miejsce: online lub kampus toruński
 • Harmonogram (pdf, 135 KB)
 • Program szkolenia (pdf, 140 KB)
 • Ilość godzin dydaktycznych: 70
 • Forma prowadzenia zajęć: wykład + warsztaty (hybrydowe)
 • Kurs zakończony Certyfikatem A2 PJM
 • Wymagania: Ukończony kurs A1
 • Cena kursu od jednego uczestnika:
  • bez dofinansowania - 1.200 zł,
  •  z dofinansowaniem PFRON -  150zł (dla wszystkich) lub 75 zł (dla osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem "L"). 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić się na kurs PJM należy do 29.11.2023 (poziom A2) lub 30.12.2023 (poziom A1)  złożyć wniosek o dofinansowanie

w formie elektronicznej:

lub papierowej:

 • w Zespole Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami (osobiście lub listownie). 

W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania należy podpisać osobiście umowę o dofinansowanie w siedzibie PFRON (87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30).

Masz pytania? Skontaktuj się:

 • Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami - tel. 056 611 49 83, mail: bon@umk.pl
 • Beata Głuchowicz-Marcinkowska tel. 888917468 

 

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami