Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Wsparcie pod nowym adresem

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego otworzył swoją nową siedzibę w budynku przy ul. Reja 25. Symboliczna uroczystość, która odbyła się 29 lutego, była okazją do spotkania w gronie inicjatorów powstania Ośrodka.

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego powstał w 2020 roku jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów, doktorantów i pracowników UMK spotęgowane pandemią Covid-19. Podjęto decyzję o stworzeniu miejsca przyjaznego dla członków naszej społeczności, aby pomóc im w trudnościach w radzeniu sobie ze stresem i wesprzeć emocjonalnie oraz zainspirować tych, którzy poszukują wsparcia prorozwojowego.

Szczególnie ważnym aspektem działalności Ośrodka jest udzielanie bezpłatnego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego wszystkim osobom z UMK, które zgłoszą taką potrzebę. W zespole pracują dwie psycholożki. Ponadto społeczność uniwersytetu może korzystać m.in. z treningów relaksacyjnych, warsztatów proedukacyjnych i uzyskać pomoc w budowaniu strategii rozwoju osobistego. Studentki i studenci, którzy mają trudności w radzeniu sobie z efektywnym uczeniem się lub pisaniem prac dyplomowych, mogą także skorzystać ze sesji wsparcia edukacyjnego.

W ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego działa również Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami. Jego celem jest pomaganie osobom z problemami zdrowotnymi podczas rekrutacji, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej. Zespół dba również o zwiększanie dostępności uczelni, aby środowisko pracy i nauki było jak najlepiej dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Nowa siedziba UOWiRO przy ul. Reja 25 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Bieżące informacje o działalności Ośrodka można śledzić na stronie https://wsparcie.umk.pl/.

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami