Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Opis projektu „Kampus dla wszystkich”

            Głównym celem naszego projektu jest analiza przystosowania architektonicznego na kampusie UMK w Toruniu względem potrzeb studentów i studentek z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto, w wyniku realizacji projektu, chcemy zbadać świadomość pełnosprawnych studentów i studentek UMK w Toruniu w temacie przeszkód architektonicznych napotykanych na kampusie przez studentów i studentki z niepełnosprawnością ruchową oraz zbadanie poziomu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości u studentów i studentek z niepełnosprawnością ruchową.

Zakładany termin realizacji projektu to styczeń 2022 roku. W projekcie będzie brało udział 6 beneficjentów (3 studentów/studentki z niepełnosprawnością ruchową oraz 3 studentów/studentki pełnosprawnych). Projekt będzie realizowany w wybranych miejscach na terenie kampusu.

Pierwszym etapem projektu jest przeprowadzenie indywidualnych wywiadów z beneficjentami na temat, m.in. przystosowania kampusu, wiary w siebie, oceny własnych możliwości itd. W drugim etapie beneficjenci zostaną dobrani w pary. Każda para będzie składać się z osoby z niepełnosprawnością ruchową i osoby pełnosprawnej. Osoba pełnosprawna będzie „wcielać się w rolę” osoby z niepełnosprawnością (np. będzie poruszać się o kulach, na wózku inwalidzkim), a osoba z niepełnosprawnością będzie pełnić rolę przewodnika. Następnie nasi beneficjenci będą sprawdzać wybrane miejsca kampusu pod kątem przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ostatnim etapem projektu będzie ponowne przeprowadzenie wywiadów z beneficjentami (zostaną zadane te same pytania, co na początku projektu), tym razem w parach. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów uzyskamy informację na temat postrzegania siebie i kampusu oraz o ewentualnych zmianach, jakie wywołały bezpośrednie spotkania.

Całość realizacji projektu oraz jego efekty będą rejestrowane przez UMK TV. Efektem końcowym naszego przedsięwzięcia będzie, krótki materiał dokumentalny.

Za udział w projekcie gwarantujemy ciekawe gadżety!

Termin realizacji projektu - przedostatni tydzień stycznia.

Kontakt:

Irmina Olszewska

tel.: 796 161 228

e-mail: 251431@stud.umk.pl

 Zaproszenie do udziału w projekcie. Potrzebujemy właśnie Ciebie. za udział gwarantujemy gadżety.  Kontakt tel: 796161228, e-mail: 251431@stud.umk.pl

Poszukujemy do współpracy w projekcie socjalnym 3 studentów z niepełnosprawnością ruchową. Termin realizacji przewidujemy na przedostatni tydzień stycznia.

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami